RZEKI

Szybki kontakt:

Marek Krzemiński

790-220-914

biuro@kajaczki.com

Zdbica, Samborka, Kocunia, Debrzynka, Szczyra - kajaki, spływy

Zdbica

    Lewy dopływ Dobrzycy. Swoje źródła ma w okolicy Nadarzyc, a do Dobrzycy uchodzi kilkaset metrów za ujściem Piławki. Dla kajaków, ta ciekawa rzeczka, dostępna jest praktycznie tylko przy wiosennych wysokich stanach wód (marzec – kwiecień), ale zdarza się, że i latem da się nią spłynąć. Pomimo, iż przy powyższym warunku możliwe jest spłynięcie prawie od źródeł, to ze względu na trudności z dojazdem, kajaki najlepiej jest wodować w Zdbicach.

 

Samborka

    Lewy dopływ Płytnicy, uchodzący do niej na wysokości Ptuszy. Do spływania kajakami nadaje się jedynie przy wysokich stanach wody, praktycznie tylko w marcu i kwietniu. Odczuwalna jest tutaj działalność bobrów podobnie do Płytnicy. Dogodnym miejscem do rozpoczęcia przygody z tą rzeką jest most na drodze prowadzącej z drogi nr 22 do wsi Samborsko, kilkaset metrów przed tą właśnie wsią. Kończymy natomiast spływy już na rzece Płytnicy. Przepłynięcie samej Samborki od wspomnianego miejsca do jej ujścia zajmuje około 4 godzin.

 

Kocunia

    Lewy dopływ rzeki Głomia o długości 37 km. Swoje źródła ma około 10 km na północny-wschód od miasta Złotów, a do Głomii uchodzi 2 km na wschód od Krajenki (z perspektywy rzeki – przed Krajenką). Przepływa przez dwa większe jeziora: Borówno i Sławianowskie. Generalnie rzeka jest wąska, a krajobrazy bardzo malownicze. Na leśnym odcinku mamy do pokonania kilka zwałek. Mimo to, można ją zaliczyć do łatwych. Dobrym miejscem na rozpoczęcie spływu jest jezioro Sławianowskie, skąd do Krajenki mamy do przepłynięcia odległość w sam raz na jednodniową wyprawę (ok. 14 km), a dla przedłużenia możemy płynąć jeszcze dalej Głomią.

 

Debrzynka

    Lewy dopływ Gwdy. Swoje źródła ma w okolicach miejscowości Mosiny w powiecie Człuchowskim, a do Gwdy uchodzi w Lędyczku. Jej długość wynosi około 43 km. Od wypływu z Jeziora Żuczek (przed samym Debrznem z perspektywy rzeki) prawie do samego Lędyczka stanowi naturalną granicę województw wielkopolskiego i pomorskiego. Szlak jest urozmaicony, dość trudny i uciążliwy. Do pokonania mamy trochę zwałek. Generalnie dostępna jest dla kajaków jednoosobowych od Debrzna (do Lędyczka mamy około 30-kilometrowy szlak), jednak przed decyzją o spłynięciu, należy wziąć małą poprawkę na poziom wody. Dwójkami można spływać z okolic wsi Trudna, skąd do Lędyczka mamy do przepłynięcia jakieś 15 km. Oczywiście spływ można kontynuować Gwdą.

 

Szczyra

    Lewy dopływ Gwdy. Swoje źródła ma w okolicy wsi Biskupnica, 9 km na zachód od Człuchowa, a do Gwdy uchodzi kilkaset metrów przed Lędyczkiem (z perspektywy rzeki). Jej długość wynosi około 30 km. Dla kajaków dostępna na około 12-kilometrowym odcinku od mostu na drodze z trasy nr 22 (pomiędzy Lędyczkiem, a Cierzniami) do Czarnego. Bardzo ciekawy szlak z dużą ilością zwalonych drzew, które skutecznie wydłużają czas przeprawy. Po dużym wysiłku, można, dla odmiany, trochę się „polenić” płynąc dalej Gwdą.